wady wzroku

Przegląd soczewek kontaktowych pod kątem terminu ich użytkowania

Miękkie soczewki kontaktowe to kontakty nowej generacji, które zyskują coraz większą popularność. W przeciwieństwie jednak do twardych soczewek kontaktowych, użytkuje się je przez krótszy okres czasu. Ich ważność użytkowania wynosi od doby, przez tydzień, miesiąc, do kwartału.

Przegląd soczewek kontaktowych pod kątem ich użytkowania

Soczewki kontaktowe stosuje się jako aparat korekcyjny przy najpopularniejszych wadach wzroku. Do wad tych należą: krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm oraz presbiopia. Które z kontaktów – sferycznych ujemnych, sferycznych dodatnich, torycznych, czy multifokalnych – dopasować do określonej wady wzroku?!