Soczewki

Soczewki kontaktowe dla osób z astygmatyzmem

Astygmatyzm, wada spowodowana nieprawidłową budową rogówki oka uniemożliwiającą właściwe załamywanie się światła i tworzenie punktowego obrazu na siatkówce oka, jest jedną z najczęściej występujących na świecie wad wzroku. Jego przyczyny, podobnie jak w przypadku innych wad nie są do końca…

Przegląd soczewek kontaktowych pod kątem terminu ich użytkowania

Miękkie soczewki kontaktowe to kontakty nowej generacji, które zyskują coraz większą popularność. W przeciwieństwie jednak do twardych soczewek kontaktowych, użytkuje się je przez krótszy okres czasu. Ich ważność użytkowania wynosi od doby, przez tydzień, miesiąc, do kwartału.

Przegląd soczewek kontaktowych pod kątem ich użytkowania

Soczewki kontaktowe stosuje się jako aparat korekcyjny przy najpopularniejszych wadach wzroku. Do wad tych należą: krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm oraz presbiopia. Które z kontaktów – sferycznych ujemnych, sferycznych dodatnich, torycznych, czy multifokalnych – dopasować do określonej wady wzroku?!

Kolorowe soczewki kontaktowe – podstawowe dostępne kolory

W ostatnich latach można zauważyć wzrost popularności soczewek kontaktowych. Początkowo stosowane były w celu korekcji wady wzroku i zastępowały okulary. Potrafiły podobnie jak one korygować wagę wzroku i powodować, że osoba nosząca mogła cieszyć się z pełnego zakresu widzenia. Obecnie…