Soczewki kontaktowe stosuje się jako aparat korekcyjny przy najpopularniejszych wadach wzroku. Do wad tych należą: krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm oraz presbiopia. Które z kontaktów – sferycznych ujemnych, sferycznych dodatnich, torycznych, czy multifokalnych – dopasować do określonej wady wzroku?!

Soczewki sferyczne ujemne na krótkowzroczność

Krótkowzroczność to wada wzroku polegająca skupianiu się obrazu przed siatkówką zamiast na siatkówce. Potrzeba więc rozproszyć zbyt skupiony obraz. Z pomocą przychodzą soczewki kontaktowe sferyczne, nazywane też kontaktami sferycznymi rozpraszającymi, które posiadają ujemną siłę mocy wyrażaną w dioptriach. To soczewki jednoogniskowe korygujące obraz do bliży.

Soczewki sferyczne dodatnie na dalekowzroczność

Dalekowzroczność to wada wzroku polegająca na skupianiu się obrazu za siatkówką zamiast na siatkówce. Potrzeba więc skupić zbyt rozproszony obraz. Z pomocą przychodzą soczewki kontaktowe sferyczne, nazywane też kontaktami sferycznymi skupiającymi, które posiadają dodatnią siłę mocy wyrażaną w dioptriach. To soczewki jednoogniskowe korygujące obraz do dali.

Soczewki toryczne na astygmatyzm

Astygmatyzm to wada wzroku polegająca na niewłaściwym załamywaniu się obrazu w oku. Potrzeba więc wyprostować zbyt załamany obraz. Z pomocą przychodzą soczewki kontaktowe toryczne. To soczewki, które oprócz ewentualnej osi sferycznej korygującej obraz do bliży, do dali lub do bliży i dali jednocześnie, posiadają też oś cylindra.

Soczewki multifokalne na presbiopię

Presbiopia, czyli starczowzroczność, to wada wzroku polegająca na utracie ostrości widzenia w oczach, spowodowanej po prostu wiekiem. Potrzeba więc wyostrzyć zbyt nieostry obraz, ale potrzeba to zrobić zarówno do bliży, jak też do dali. Z pomocą przychodzą soczewki kontaktowe multifokalne, nazywane też inaczej kontaktami progresywnymi. To soczewki dwuogniskowe korygujące obraz do bliży i do dali jednocześnie, w zależności od potrzeby.

Written by

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.Required

Możesz użyć tych atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

You May Also Like to Read