Damian

Soczewki kontaktowe dla osób z astygmatyzmem

Astygmatyzm, wada spowodowana nieprawidłową budową rogówki oka uniemożliwiającą właściwe załamywanie się światła i tworzenie punktowego obrazu na siatkówce oka, jest jedną z najczęściej występujących na świecie wad wzroku. Jego przyczyny, podobnie jak w przypadku innych wad nie są do końca…